ผลงานวิจัย

งานวิจัยการเสริมฤทธิ์ให้เวย์โปรตีนเป็นอาหารต้านอนุมูลอิสระ

ผลงานวิจัย

งานวิจัยการเสริมฤทธิ์ให้เวย์โปรตีนเป็นอาหารต้านอนุมูลอิสระ”เวย์โปรตีน หรือโปรตีนหางนม เป็นส่วนที่เหลือจากการผลิตชีสที่มักนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารและเครื่องดื่ม งานวิจัยนี้คิดค้นการเสริมฤทธิ์ให้กับเวย์โปรตีนโดยใช้สารที่สามารถออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น สารที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จะสามารถช่วยให้ร่างกายของผู้บริโภคได้รับคุณประโยชน์มากขึ้น”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thongzai, H., Matan, N., Ganesan, P., & Aewsiri, T. (2022). Interfacial Properties and Antioxidant Activity of Whey Protein-Phenolic Complexes: Effect of Phenolic Type and Concentration. Applied Sciences, 12(6), 2916. https://doi.org/10.3390/app12062916