โลโก้สำนักวิชา
saf forum
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและความเป็นนานาชาติ
ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (SAF Research Forum)
ในหัวข้อ Animal Welfare in Halal Meat Production โดยวิทยากร Dr. Ari Wibowo จาก Mulawarman University ประเทศอินโดนีเซีย
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:00-13:00 น.
ผ่าน zoom meetiing
Meeting ID: 629 3908 2969
Passcode: 967823