โลโก้สำนักวิชา
food product development
ขอเชิญชวนนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันประกวดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปี 2565 (Food Product Development Competition 2022)”
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นี้ ณ ห้อง 05301
ซึ่งปีนี้จัดการประกวดแนวคิดในธีม “Tomorrow Food Innovation”
โดยนักศึกษาที่สนใจสมัครส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันสามารถศึกษารายละเอียดข้อกำหนด กติกา และกำหนดการต่างๆ ในการสมัครและส่งผลงาน ได้ในไฟล์ที่แนบมา ด้านล่างนี้
ลิงค์สมัครการแข่งขัน