โลโก้สำนักวิชา
saf forum
saf forum
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและความเป็นนานาชาติ ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (SAF Research Forum)
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 หัวข้อการบรรยาย “Advanced Food Processing Techniques”
โดยวิทยากร Dr.Saqib Gulzar International Centre for Excellence in Seafood Science and Innovation Faculty of Agro Industry Prince of Songkla University ,Thailand