อบรมทักษะการสืบค้นข้อมูล
อบรมทักษะการสืบค้นข้อมูล
อบรมทักษะการสืบค้นข้อมูล
อบรมทักษะการสืบค้นข้อมูล
อบรมทักษะการสืบค้นข้อมูล
เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม เข้าร่วมกิจกรรมอบรมทักษะการสืบค้นข้อมูล ผ่าน zoom ทางสำนักวิชาฯ ขอขอบคุณฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ศูนย์บรรณสารฯ ที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษา