โลโก้สำนักวิชา
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Food Product Development Competition 2022 เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 6 ทีม และทางสำนักวิชาฯขอแสดงความยินดี กับทีมที่คว้ารางวัลดังต่อไปนี้
🏆รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมใจเกเร กับผลิตภัณฑ์ “นิวโก๋”
เป็นผลงานของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
ชั้นปีที่ 2
🏆รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมง่ายๆ กับผลิตภัณฑ์ “กราโนล่าบอล Daily Day”เป็นผลงานของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ชั้นปีที่ 2
🏆รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Six phoenix กับผลิตภัณฑ์ “Sacara Pasta ” เป็นผลงานของนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ชั้นปีที่ 3
🏆และรางวัล Popular Vote เป็นของทีมใจเกเร กับผลิตภัณฑ์ “นิวโก๋”