นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งประจำปี 2565 จากสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย