โลโก้สำนักวิชา
ทัศนศึกษา65

วันที่ 14 -15 กันยายน 2565 นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกระบี่

วันที่ 14 -15 กันยายน 2565 นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ชั้นปีที่ 2 และ 3 เยี่ยมชมการจัดการฟาร์มแพะนม และแพะเนื้อ ณ ศรีผ่องฟาร์ม อำเภอเมือง และเข้าเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงเห็ดร่างแห อำเภอลำทับ  และการเลี้ยงแพะในสวนปาล์มและการเลี้ยงสาหร่ายขนนก ของโครงการกระบี่โมเดล ณ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่