วันที่ 12-14 กันยายน 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ทัศนศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 
ศูนย์นวัตกรรมอาหาร เครือเบทาโกร (Food Innovation Center) นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครืออายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย