SAF Foodscience Camp
💥💥เชิญชวนน้องๆ นักเรียนชั้น ม.4 – ม.6 สายวิทย์คณิต เข้าร่วมกิจกรรมค่าย “SAF Food Science Innovation Camp” ค่ายที่จะให้น้องๆรู้จักเกี่ยวกับการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น🥰🥰
📌ค่าสมัคร 250 บาท
📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 21 พฤศจิกายน 2565
📌ที่ลิงค์ https://forms.gle/fPXjMYhFBLGnsmrPA
หรือสแกน QR Code
——————————————————