นวัตกรรมวัตถุดูดซับจากเส้นใยมะพร้าว

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมวัตถุดูดซับจากเส้นใยมะพร้าว แผ่นถนอมผักในความเย็น
นักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค้นพบวิธีการผลิตวัสดุดูดซับจากเส้นใยมะพร้าวเพื่อนำมาใช้ในการถนอมอาหาร นวัตกรรมนี้ทำให้ได้บรรจุภัณฑ์ถนอมผักในความเย็นเพื่อให้ได้ผักที่มีคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและแผ่นถนอมผักนี้ยังนำกลับมาใช้งานได้หลายครั้ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม