โลโก้สำนักวิชา
ทุนรัฐบาลดาวรุ่ง
ทุนรัฐบาลดาวรุ่ง
ทุนรัฐบาลดาวรุ่ง
รศ. ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เข้ารับเข็มประกาศเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง
มีท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เป็นประธานในพิธี และผู้มอบประจำปีนี้ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุม ศูนย์ C-asean center อาคาร CW Tower เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเพจ สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย