คณาจารย์บ้าน SAF เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้องๆ ม.6 โรงเรียนวังวิเศษ จ.ตรัง และโรงเรียนสตรีทุ่งสง เมื่อจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 65 ที่ผ่านมา