รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการของนักศึกษาในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นพรัตน์ ซุ่นเส้ง และ น.ส.วิชิตา โปยิ้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการของนักศึกษาในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 ซึ่งนักศึกษาได้ทำผลิตภัณฑ์กุ้งส้มนายหาญ โดยมี ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา