ปชส.รร.สวนกุหลาบ

คณาจารย์บ้าน SAF เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร์ (วิชาเอกเกษตรกรรม) ให้กับน้องๆ ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

ปชส.รร.สวนกุหลาบ
ปชส.รร.สวนกุหลาบ

คณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร์ (วิชาเอกเกษตรกรรม) ให้กับน้องๆ ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนไหน อยากให้ทางสำนักวิชาฯ เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร สามารถติดต่อมาทางแอดมินเพจได้เลยนะคะ