ปชส.รร.เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
ปชส.รร.เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
คณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร์ (วิชาเอกเกษตรกรรม) ให้กับน้องๆ ม.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนไหน อยากให้ทางสำนักวิชาฯ เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร สามารถติดต่อมาทาง
แอดมินเพจได้เลยนะคะ