ปชส.รร.หัวไทรบำรุงราษฏร์
ปชส.รร.หัวไทรบำรุงราษฏร์
คณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม และหลักสูตรครุศาสตร์เกษตรฯ ให้กับน้องๆ ม.6 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 66 ที่ผ่านมา
โรงเรียนไหน อยากให้ทางสำนักวิชาฯ เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร สามารถติดต่อมาทางแอดมินเพจได้เลยนะคะ