โลโก้สำนักวิชา
ปชส.รร.ช้างกลางประชานุกูล
ปชส.รร.ช้างกลางประชานุกูล
ปชส.รร.ช้างกลางประชานุกูล
ปชส.รร.ช้างกลางประชานุกูล
คณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม และหลักสูตรครุศาสตร์เกษตรฯ ให้กับน้องๆ ม.6 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล เมื่อวันที่ 6 มกราคม 66 ที่ผ่านมา
โรงเรียนไหน อยากให้ทางสำนักวิชาฯ เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร สามารถติดต่อมาทางแอดมินเพจได้เลยนะคะ