ปชส.รร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ปชส.รร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ปชส.รร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
คณาจารย์บ้านสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม และหลักสูตรครุศาสตร์เกษตรฯ ให้กับน้องๆ ม.6 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา
โรงเรียนไหน อยากให้ทางสำนักวิชาฯ เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร สามารถติดต่อมาทางแอดมินเพจได้เลยนะคะ