โลโก้สำนักวิชา
ภาพบรรยากาศกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ ’63 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ มาร่วมเปิดพิธีและร่วมสนุกในกิจกรรมครั้งนี้  เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา