วันที่ 14 ก.พ. 63 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม Wu Big cleaning day in love “5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” #สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest