โลโก้สำนักวิชา
    🌹บ้าน​ สทก.. สู่​ปี​ที่​ 28.. ปี​แห่ง​ความ​รุ่งโรจน์ 😍เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาฯ ได้จัดกิจกรรม​สำนัก​วิชา​เทคโนโลยี​การเกษตร​พบนักศึกษา เราสนุก​กันมาก..ฉลอง​ความสำเร็จ​กันหลายเรื่องค่ะ… บ้านเราอบอุ่น​ยิ่งกว่า​เดิมเพราะเราผูกพัน​กัน…แลกเปลี่ยน​เรียนรู้​กันและกัน.. เป็น​กำลังใจให้ลูกศิษย์​ สทก​ ลุยให้ถึงจุดหมาย​กันเลยนะ….ขอให้จบไวๆตามรุ่น​พี่เลยค่ะ 💓​รักมากมาย.. จาก​ คณาจารย์​ สทก