👨‍🏫บ้าน สทก…มุ่งสู่ปีที่ 28 ปีแห่งความรุ่งโรจน์…แนะนำเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อเกษตรกร โดยอาจารย์คุณภาพของหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม…รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์ 🌹ผลจากการดำเนินโครงการจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช ของ รศ.ดร. สมศักดิ์ มณีพงศ์ และคณะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการต่างๆ ในประเทศ 24 ห้องปฏิบัติการ ภายใต้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช มาตรฐานเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อเกษตรกร เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ดินและพืชให้เป็นไปในทางเดียวกันเพื่อความถูกต้องแม่นยำในการนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในไร่นาเกษตรกร และโครงการฯ ได้สร้างตัวอย่างดินและพืชมาตรฐานที่ได้ปรับเทียบกับตัวอย่างของต่างประเทศแล้วจำนวน 250 กิโลกรัม แจกจ่ายแก่ห้องปฏิบัติการในเครือข่ายฯ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้การนำเข้าจากต่างประเทศสำหรับใช้ในการสอบเทียบความถูกต้องทางห้องปฏิบัติการของตนเอง และมี websitehttp://webhost.wu.ac.th/msomsak/labnet/ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความช่วยเหลือทางวิชาการระหว่างกันของห้องปฏิบัติการต่างๆ แหล่งที่มา : ประชาคมวิจัย ฉบับที่ : 69 หน้าที่ : 65 👨‍🎓#TCAS 4 หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม สมัครได้แล้ววันนี้ที่ https://entry.wu.ac.th/ วันที่ 7-20 พ.ค.63 หลักสูตรคุณภาพเรียนกับอาจารย์คุณภาพ
แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest