สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม และหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อรับทุนการศึกษาประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและหอพัก 1. โครงการทุนโปรแกรมเกียรตินิยมวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
คุณสมบัติของผู้สมัคร -ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า -ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3.00 และต้องมีคะแนนผลการเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 2.โครงการทุนเพชรน้ำหนึ่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร -ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า -ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3.50 และ GPAX รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่ 0887535192 และ 0961642641
แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest