ผลงานวิจัย “ไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลัส (ชีวภัณฑ์มาตรฐานสากล)” ของ รศ.ดร.วาริน อินทนา อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวด STSP Innovation Awards 2020 ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ระดับภาคใต้ พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด RSP Innovation Award ระดับประเทศ ตามที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดโครงการประกวด STSP Innovation Awards 2020 เพื่อเชิดชูเกียรติ องค์กรหรือบุคคลที่มีผลงานในการนำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง องค์กรและประเทศ โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภทคือ 1. นักธุรกิจนวัตกรรม สำหรับกลุ่มนักธุรกิจทั่วไปที่สร้างนวัตกรรมส่งเข้าประกวด 2. นักนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ สำหรับนักวิจัยหรือนักวิชาการที่สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยจนสามารถเข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้ ในการประกวดมีทั้งนักธุรกิจและนักวิจัยจากหลายสถาบันการศึกษาในภาคใต้เข้าร่วมแข่งขัน โดยมีนักวิจัยทั่วภาคใต้ส่งผลงานเข้าประกวด ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 อุทยานวิทย์ฯ มอ. ได้ออกประกาศผลการประกวดดังกล่าวแล้ว ปรากฎว่า ผลงาน “ไตรโคเดอร์มาไฟฝ์พลัส (ชีวภัณฑ์มาตรฐานสากล) ของ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน อินทนา รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมประกวด RSP Innovation Award ไปประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศในช่วงเดือนธันวาคม2563 ต่อไป
แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest