เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดกิจกรรม “สำนักวิชาพบนักศึกษาใหม่​ ประจำปี​ 2563” โดยในปีการศึกษานี้มีจำนวนนักศึกษาใหม่จำนวน 46 คน ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศษสตร์และนวัตกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ได้ให้โอวาทและการต้อนรับแก่นักศึกษาใหม่ ทั้งนี้ อธิการบดี ท่านศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้ให้เกียรติมาพบปะนักศึกษาใหม่ โดยการให้โอวาทและกำลังใจในการเรียนตลอดทั้ง 4 ปีของนักศึกษา ให้ประสบความสำเร็จ  
แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest