กิจกรรมสำนักวิชา

กิจกรรม “สำนักวิชาฯ พบนักศึกษา เทอม 3/62” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

    🌹บ้าน​ สทก.. สู่​ปี​ที่​ 28.. ปี​แห่ง​ความ​รุ่ …

Read More »

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม Wu Big cleaning day in love “5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร”

วันที่ 14 ก.พ. 63 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชา …

Read More »

กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ ’63 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 8 มกราคม 2563

ภาพบรรยากาศกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ ’63 สำนักวิช …

Read More »

กิจกรรมคณบดีและคณาจารย์พบนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาคการศึกษาที่ 2/2562 14 พ.ย.62

    สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร…ดูแลลูกศิษย์.. …

Read More »

กิจกรรมมุทิตาจิต สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต …

Read More »

กิจกรรมสำนักวิชาฯ พบนักศึกษา วันที่ 9 กันยายน 2562

       สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร…ดูแลลูกศิษ …

Read More »

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม”ค่ายพัฒนาศักยภาพสโมสร” ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ย.62 ณ หนานมดแดง จ.พัทลุง

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได …

Read More »

ตัวแทนนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีและการเกษตร เข้าเยี่ยมชมความพร้อมของมหาวิทยาลัย

        วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ตัวแทนน …

Read More »

กิจกรรมคณบดีฯ ให้คำแนะนำด้านการเรียนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2

  กิจกรรมคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรให้คำแนะนำ …

Read More »