Home / กิจกรรมของสำนักวิชา

กิจกรรมของสำนักวิชา

ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรฯ จัดอบรมการทำไข่เค็มและสบู่นมแพะ ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 62

ภาพบรรยากาศการอบรมการทำไข่เค็มและสบู่นมแพะ ณ ศูนย์ …

Read More »

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารและการเตรียม Culinary Art and Preparation ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารและกา …

Read More »

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดระบบจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดระบบจัดการค …

Read More »

คณบดีฯ และคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพบนักศึกษาทุกชั้นปี วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

คณบดีฯ และคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพบนักศ …

Read More »

คณบดีฯ และคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ2 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562

คณบดีฯ และคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพบนักศ …

Read More »

ศูนย์​ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร​ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่ม​ smart farmer​ จาก​ กศน.ขนอม

ศูนย์​ผลิตและบริการชีวินทรีย์เกษตร​ สำนักวิชาเทคโน …

Read More »

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสัมมาชีพ ต.โพธิ์ทอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเกษตรฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสัมมาชี …

Read More »

อบรมทำสบู่นมแพะ (กลุ่มสัมมาชีพโมคลาน) เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ทางศูนย์สาธิตพัฒนา …

Read More »