Home / กิจกรรมของสำนักวิชา

กิจกรรมของสำนักวิชา

กิจกรรมคณบดีและคณาจารย์พบนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาคการศึกษาที่ 2/2562 14 พ.ย.62

    สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร…ดูแลลูกศิษย์.. …

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร@โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 12 พ.ย.62

   💖27ปีแห่ง​คุณภาพ​และ​ความ​ภาคภูมิใจ.. สทก💗ขอบคุ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร@โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 14 พ.ย.62

💖27ปีแห่ง​คุณภาพ​และ​ความ​ภาคภูมิใจ.. สทก💗นครศรีธร …

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร@โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 17 ก.ย.62

    💖27ปีแห่ง​คุณภาพ​และ​ความ​ภาคภูมิใจ.. สทก …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ @โรงเรียนสตรีพัทลุงและโรงเรียนพัทลุง 12 ก.ย.62

❤️27​ ปีแห่งคุณภาพและความภาคภูมิใจ…สทก ยกขบว …

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร @โรงเรียนมัธยมในจังหวัดนครศรีธรรมราช 11 กันยายน 2562

      😁ขอบคุณที่รักกัน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช♥️ ร่ …

Read More »

นักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ทัศนศึกษาดูงาน วันที่ 7-8 กันยายน 2562

           นักศึกษาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สำนักวิช …

Read More »

กิจกรรมสำนักวิชาฯ พบนักศึกษา วันที่ 9 กันยายน 2562

       สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร…ดูแลลูกศิษ …

Read More »

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม”ค่ายพัฒนาศักยภาพสโมสร” ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ย.62 ณ หนานมดแดง จ.พัทลุง

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได …

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร @ โรงเรียนในจังหวัดสุราษฏร์ธานี วันที่ 6 กันยายน 2562

  27 ปีคุณภาพแห่งความภาคภูมิใจ สทก..ม.วลัยลักษณ์♥️ …

Read More »