นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จำนวน 2 ผลงาน
1. ฟีโอพลัส: นวัตกรรมน้ำมาริเนทเพื่อยืดอายุการเก็บเนื้อสัตว์และลดสารก่อมะเร็ง
ผลงานของนางสาววราภรณ์ สมกอง และนางสาวอรรรณ พินชนะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และรองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
2. อิมัลชันฟิลเจล: นวัตกรรมใหม่ในการใช้น้ำมันพืชทดแทนไขมันหมูสำหรับผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลา
ผลงานของนายภานุมาศ สมจิต นางสาวไหมแพร คงขำ นางสาวพิมพ์จิตรา บุญนาโค โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และรองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest