ผศ.ดร. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ นิเทศสหกิจศึกษาที่ Universiti Putra Malaysia (UPM) และสานต่อความร่วมมือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและเจรจาความร่วมมือกับ Universiti Putra Malaysia (UPM) ระหว่างวันที่ 22 ถึง 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ประเทศมาเลเซีย

การเดินทางไปเยือน Universiti Putra Malaysia (UPM) ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ ในครั้งนี้ นอกจากการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาแล้ว ยังได้รับมอบหมายจากศูนย์กิจการนานาชาติ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อสัญญา MOU โดยความร่วมมือกับ Faculty of Human Ecology และ Faculty of Medicine and Health Sciences โดยได้ เจรจาความร่วมมือกับ Prof. Dr. Asmad Talib และ Assoc. Prof. Dr. Sarjit Gill จาก Faculty of Human Ecology เรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ อาจารย์ทั้ง 2 ท่านมีความร่วมมืออยู่กับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เคยดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ และเดินทางมาพร้อมนักศึกษาเพื่อมาประชุมและทำวิจัยอยู่หลายครั้ง ทางด้าน Faculty of Medicine and Health Sciences ได้ร่วมมือกับ สาขา Environmental and Occupational Health ในโครงการ WU-UPM Public Health Camp

ทางด้าน Faculty of Biotechnology and Biomolecular Science ได้นำเสนอและเจรจาความร่วมมือเรื่องการปฏิบัติสหกิจศึกษา การทำงานวิจัยร่วมของอาจารย์และนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ทุนวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้สมัคร postdoc 1 ราย และอาจารย์อีก 2 ท่าน ที่ต้องการทำงานวิจัยร่วมทางด้านปาล์มน้ำมันกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในด้านโรคพืชและด้านชีวโมเลกุล

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจมาลย์ ได้เข้าพบ Prof.Dr. Siti Nor Akmar Binti Abulla, Director of Institute of Plantation Studies และอาจารย์ประจำ Faculty of Agricultural Science ซึ่งมีความประสงค์ที่จะส่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทางด้านปาล์มน้ำมัน เป็นเวลา 1 เดือน ทั้งยังได้เยี่ยมชมโรงเรือนปลูกพืชตัดแต่งพันธุกรรม ซึ่งเป็นโรงเรือนที่อยู่ใน Biosafety level 2 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านชีวโมเลกุลของ Faculty of Agricultural Science และนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ Dr. Azzareena Binti Mohamad Azzeme อาจารย์ใน Faculty of Biotechnology and Biomolecular Science เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านดินของ Faculty of Agricultural Science

เนื่องจากระยะเวลาค่อยข้างจำกัด และมหาวิทยาลัย UPM มีพื้นที่ใหญ่มาก การเดินทางไปแต่ละภาควิชาและแต่ละคณะต้องใช้เวลา ประกอบกับในช่วงเย็นมีฝนตกหนักมาก จึงไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำได้ อย่างไรก็ตามในการประสานกับทาง Faculty of Agricultural Science ด้านสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทาง Dr. Azzareena สามารถเป็นผู้ประสานงานหลักให้มหาวิทยาลัยได้

ขอขอบคุณภาพข่าวจากเว็บมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest