เรียนปฏิบัติการวิชา ANS-360 ของนักศึกษาสัตวศาสตร์

นักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เรียนปฏิบัติการนอกห้องเรียน ที่คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นครศรีธรรมราช ในรายวิชา ANS-360 สุขศาสตร์ของสัตว์และการควบคุมโรค เรียนรู้เรื่อง การใช้อุปกรณ์ การใช้ซองบังคับ การชั่งน้ำหนัก การฉีดยา การผสมอาหาร ฯลฯ
#เด็กสัตวศาสตร์
#สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
#มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   

แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest