การเรียนการสอน

เรียนรู้และปฏิบัติงานจริงกับหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม

🌹บ้าน สทก..มุ่งสู่ปีที่ 28.. ปีแห่งความรุ่งโรจน์.. …

Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขานวัตกรรมการเกษตรฯ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม “Walailak Startup Boot Camp 2020 #1

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขานวัตกรรมการเกษตรฯ สำนักวิช …

Read More »

นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ศึกษาดูงาน Smart farming ณ PJ garden และศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางการเกษตรสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง จ.สงขลา

    นักศึกษาด้านพืชศาสตร์ศึกษาดูงาน Smar …

Read More »

ศิษย์เก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ”

 ศิษย์เก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ให้ความรู้แก่ …

Read More »

นักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ทัศนศึกษาดูงาน วันที่ 7-8 กันยายน 2562

           นักศ …

Read More »

กิจกรรมบรรยายพิเศษ “นักขายมืออาชีพ” โดย ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง วันพุธ 24 ก.ค.62

ภาพบรรยากาศบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นักขายมืออาช …

Read More »

นักศึกษาสัตวศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานฟาร์มแพะนมและฟาร์มแพะเนื้อ ที่ อ.สิชลและ อ.ขนอม

นักศึกษาสัตวศาสตร์  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษต …

Read More »

นักศึกษาสาขาประมง ศึกษาระบบนิเวศแรมซ่าไซด์ทะเลน้อย​ จ.พัทลุง

นักศึกษาสาขาประมงชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาเทคโนโลยีการ …

Read More »

นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ดูงานศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรและสวนปาล์มน้ำมันที่บริษัท CPI Agrotech

นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ชั้นปีที่ 3  สำนักวิชาเท …

Read More »

บรรยากาศการเรียนวิชาการแปรรูปสัตว์น้ำของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

   บรรยากาศการเรียนวิชาการแปรรูปสัตว์น้ำของนักศึกษ …

Read More »