Home / กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

บรรยากาศการเรียนวิชาการแปรรูปสัตว์น้ำของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

   บรรยากาศการเรียนวิชาการแปรรูปสัตว์น้ำของนักศึกษ …

Read More »

บรรยากาศการเรียนวิชาฝึกงานทางด้านพืชศาสตร์

บรรยากาศการเรียนวิชาฝึกงานทางด้านพืชศาสตร์ เรียนสน …

Read More »

บรรยากาศชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลักสูตร ตอน วัฒนธรรมเกาหลี

บรรยากาศชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลัก …

Read More »

เรียนปฏิบัติการวิชา ANS-360 ของนักศึกษาสัตวศาสตร์

นักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เรียนปฏิบัติการนอกห้ …

Read More »

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ สาขาเทคโนโลยีอาหาร

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื …

Read More »

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการผลิตสุกร ของนักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการผลิตสุกร ของนักศึกษาสั …

Read More »

นายสหรัตน์ ทองวุ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สหกิจศึกษาที่ universiti putra malaysia ประเทศมาเลเซีย

นายสหรัตน์ ทองวุ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชศาสต …

Read More »