รางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2562 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 เมื่อวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รางวัลเหรียญเงิน 2 โครงการ

1. การพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันหอมระเหยจาก รากผักตบชวา เพื่อนามาใช้เป็นวัสดุ ปลดปล่อยสารต้านเชื้อราและให้กลิ่นหอมใน ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวกล้อง
โดย นายสุเมธี ส่งเสมอ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน

2. นวัตกรรมการควมคุบไอระเหยของสาร ธรรมชาติจากถ่านกัมมันต์เพื่อยับยั้งเชื้อรา บนผิวหน้าของวัตถุดิบทางการเกษตรใน ระหว่างการเก็บรักษาและขนส่ง
โดย นางสาวศิริพร แช่มสนิท รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน

รางวัลเหรียญทองแดง 4 โครงการ

1. ถาดบรรจุไข่อัจฉริยะที่สามารถควมคุม เชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่พบบนผิวไข่
โดย นางสาวสายฝน โพธิสุวรรณ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์

2. บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ผลิตมาจากเส้นใยเห็ดผสมสารธรรมชาติเพื่อใช๎ในการถนอมผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้งให้ปลอดภัยจาก เชื้อราที่ผิวหน้า
โดย นางสาวศิริมาศ สุขมาศ รศ.ดร.นฤมล มาแทน และ อ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ

3. อินดี้-มอลต์ดริ้ง : เครื่องดื่มมอลต์สกัดจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง
โดย ขนิษฐา จินารักษ์ วรงค์พร ชูพันธ์ รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ และ รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์

4. โปรไบโอติคและนาโนเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากน้ำส้มหมักมังคุดและน้ำมันรำข้าว
โดย Chantanapa Chantarangku, Sutida Waranuntakul, Nathamon Suksamran and Jitbanjong Tangpong

แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest