Home / กิจกรรมของสำนักวิชา / นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ดูงานศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรและสวนปาล์มน้ำมันที่บริษัท CPI Agrotech

นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ดูงานศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรและสวนปาล์มน้ำมันที่บริษัท CPI Agrotech

นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ชั้นปีที่ 3  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เรียนรายวิชา PLS-313 การปรับปรุงพันธุ์พืช  ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับมะพร้าว กาแฟและโกโก้ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และดูงานเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์และการจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่บริษัท CPI Agrotech และศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีมากของนักศึกษาที่ได้เรียนรู้ในเรื่องพืชดังกล่าวทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ และสถานการณ์ปัจจุบัน จากผู้เชี่ยวชาญร เมื่อวันศุกร์ที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

Facebook Comments
แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest