เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.6 สายวิทย์ – คณิต เข้าร่วมกิจกรรม ” 27 ปี แห่งคุณภาพและความภาคภูมิใจ สทก. ส่งต่อสู่ Next Generation” วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2562

โอกาสดีๆ สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนสาขาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์อาหาร มาแล้วครับ…
.
+++ปีนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดสรรทุนการศึกษาแบบยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 22 ทุน และทุนสนับสนุนอื่นๆ อีก 60 ทุน ให้กับนักเรียนที่สมัครเรียนในสาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม และสาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 27 ปี ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และมีกำหนดจัดกิจกรรม “27 ปีแห่งคุณภาพและความภาคภูมิใจ ส่งต่อสู่ Next Generation” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 นี้ ที่ ม.วลัยลักษณ์ เพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้รับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของทั้งสองสาขา และเพื่อทราบรายละเอียดทุนการศึกษาดังกล่าว+++
.
โอกาสนี้จึงขอเชิญน้องๆ นักเรียนชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยการสมัครผ่านระบบออนไลน์ตาม QR code ที่ให้มา ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นี้ *** รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คนเท่านั้น
.
ปล. กิจกรรมนี้มีค่าสมัคร 100 บาท ชำระเงินแล้วนำสลิปมาแนบเมื่อสมัครผ่านระบบออนไลน์
.
แล้วพบกันนะครับ…
.
.
***ทุนการศึกษา***
-ทุนนักโภชนาการ จำนวน 2 ทุน (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร จบแล้วบรรจุในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์) รับนักเรียนเกรดเฉลี่ย≥3.50
-ทุนโปรแกรมเกียรตินิยม จำนวน 10 ทุน (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร และมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาเอก) รับนักเรียนเกรดเฉลี่ย≥3.0
-ทุนเรียนดีทั่วไปจำนวน 10 ทุน (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานพิเศษ) รับนักเรียนเกรดเฉลี่ย≥2.75
-ทุนโควต้านักกีฬาจำนวน 1 ทุน (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร) รับนักเรียนที่เป็นนักกีฬาเกรดเฉลี่ย≥2.50
-ทุนโควต้า 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 60 ทุน (ทุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้) รับนักเรียนเกรดเฉลี่ย≥2.50

***รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/groups/385284875495850/

📝ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/PCeeKhF8Lyvq2CpJ8

แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest