ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน (UKPSF) ในระดับ Fellow

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ในระดับ Fellow เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest