ทีมนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นำผลงานศูนย์​ชีวินทรี​ย์​นำเสนอต่อยอด​ R2M.ชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย

ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย
นายเสรีรัตน์ แก้วคง สาขาพืชศาสตร์
นางสาวปิยะวรรณ เกษรสิทธิ์  สาขาพืชศาสตร์
นายพงค์พินิจ เพรชหีต  สาขาเทคโนโลยีอาหาร
นายนันทวัฒน์ วรินทรเวช  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

นำผลงานศูนย์​ชีวินทรี​ย์​นำเสนอต่อยอด​  ประกวดโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์”ระดับมหาวิทยาลัย(Research to Market-R2M) ในวันอาทิตย์ที่ 17พฤศจิกายน2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Co-Working Space โซน F อุทยานวิทยาศาสตร์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest