Home / 2019 / April / 05

Daily Archives: April 5, 2019

ทีม​ ม.วลัย​ลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.วาริน อินทนา ได้เจรจาเบื้องต้นกับบริษัทเครือเจริญ​โภคภัณฑ์​โปรดิ๊ส​ (ซีพีหมอดิน)​ ในการใช้สิทธิ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาไปผลิตปุ๋ยชีวภาพเชิงการค้า​

ทีม​ ม.วลัย​ลักษณ์ ฝ่ายนิติกรและอุทยานวิทย์​ฯ​ นำโดย รศ.ดร.วาริน อินทนา อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้เจรจาเบื้องต้นกับบริษัทเครือเจริญ​โภคภัณฑ์​โปรดิ๊ส​ (ซีพีหมอดิน)​ ในการใช้สิทธิ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาไปผลิตปุ๋ยชีวภาพเชิงการค้า​ ซึ่งเมื่อร่างข้อตกลงเรียบร้อยจะลงนามขายสิทธิ์ต่อไป เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ​

Read More »

เรียนปฏิบัติการวิชา ANS-360 ของนักศึกษาสัตวศาสตร์

นักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เรียนปฏิบัติการนอกห้องเรียน ที่คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นครศรีธรรมราช ในรายวิชา ANS-360 สุขศาสตร์ของสัตว์และการควบคุมโรค เรียนรู้เรื่อง การใช้อุปกรณ์ การใช้ซองบังคับ การชั่งน้ำหนัก การฉีดยา การผสมอาหาร ฯลฯ #เด็กสัตวศาสตร์ #สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    

Read More »

ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรฯ จัดอบรมการทำไข่เค็มและสบู่นมแพะ ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 62

ภาพบรรยากาศการอบรมการทำไข่เค็มและสบู่นมแพะ ณ ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรฯ ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา  

Read More »