Daily Archives: เมษายน 5, 2019

ทีม​ ม.วลัย​ลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.วาริน อินทนา ได้เจรจาเบื้องต้นกับบริษัทเครือเจริญ​โภคภัณฑ์​โปรดิ๊ส​ (ซีพีหมอดิน)​ ในการใช้สิทธิ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาไปผลิตปุ๋ยชีวภาพเชิงการค้า​

ทีม​ ม.วลัย​ลักษณ์ ฝ่ายนิติกรและอุทยานวิทย์​ฯ​ นำโ …

Read More »

เรียนปฏิบัติการวิชา ANS-360 ของนักศึกษาสัตวศาสตร์

นักศึกษาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เรียนปฏิบัติการนอกห้ …

Read More »

ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรฯ จัดอบรมการทำไข่เค็มและสบู่นมแพะ ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 62

ภาพบรรยากาศการอบรมการทำไข่เค็มและสบู่นมแพะ ณ ศูนย์ …

Read More »