Home / กิจกรรมของสำนักวิชา / ค่ายยุวนักนวัตกรรมเกษตรครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2561 ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่ายยุวนักนวัตกรรมเกษตรครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2561 ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพบรรยากาศ ค่ายยุวนักนวัตกรรมเกษตรครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2561
ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับงานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการเกษตรแก่เยาวชน ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เพื่อให้เยาวชนมีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าและความสำคัญของอาชีพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และประชาสัมพันธ์สาขาวิชาต่าง ๆ ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่เยาวชนทั่วประเทศไทย

Facebook Comments
แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest

Check Also

กิจกรรมคณบดีและคณาจารย์พบนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาคการศึกษาที่ 2/2562 14 พ.ย.62

    สำนักว …