ค่ายยุวนักนวัตกรรมเกษตรครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2561 ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพบรรยากาศ ค่ายยุวนักนวัตกรรมเกษตรครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2561
ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับงานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางเทคโนโลยีการเกษตรแก่เยาวชน ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เพื่อให้เยาวชนมีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าและความสำคัญของอาชีพด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และประชาสัมพันธ์สาขาวิชาต่าง ๆ ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่เยาวชนทั่วประเทศไทย

แชร์เลย!!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Pin on Pinterest
Pinterest

Check Also

รศ.ดร.วาริน อินทนา อาจารย์สาขาเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ระดับภาคใต้

ผลงานวิจัย “ไตร …