โลโก้สำนักวิชา
Previous slide
Next slide

สมัครเรียน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ITA SAF

5ส GREEN SAF

SAF GREEN 

ติดต่อเรา

แข่งขัน FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2023

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ได้อันดับที่ 6 จากทั้งหมด 61 ทีม ทั่วประเทศ และมีคะแนนสูงที่สุดของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ในการแข่งขัน FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2023 

อ่านเพิ่มเติม »
PPT RUT ดูงานศูนย์สาธิตฯ

ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9 ต้อนรับคณะจากโครงการเพิ่มศักยภาพทีมงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming ดูงานพื้นที่นวัตกรรมสร้างรอยยิ้มในภาคีเครือข่ายสถานศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ร้านกล้าดี) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม »
ประกันคุณภาพการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับบ้าน SAF ที่ได้ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับสำนักวิชาS1 การบริหารสำนักวิชาตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ 5 คะแนนS2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับสำนักวิชา ที่ 7 คะแนน

อ่านเพิ่มเติม »

SAFtoSchool (5 กันยายน 2566) รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ และ รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้องๆ ม.6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม »
บริการวิชาการ การทำกิมจิ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทนง​ เอี่ยว​ศิริ​ หัวหน้า​สาขา​วิชาอุตสาหกรรม​เกษตร​ อบรม​”การทำกิมจิ​ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์​และร่วมกับศูนย์อำนวยการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง​

อ่านเพิ่มเติม »
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน"

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.วาริน อินทนา นำทีมศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีน์เกษตร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์AICนครศรีธรรมราช อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับ”การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน”

อ่านเพิ่มเติม »
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.วาริน อินทนา อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร การทำสวนผลไม้คุณภาพปลอดภัยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ บรรยายหัวข้อ “การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน”

อ่านเพิ่มเติม »