โลโก้สำนักวิชา
Previous slide
Next slide

สมัครเรียน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ITA SAF

5ส GREEN SAF

SAF GREEN 

ติดต่อเรา

รางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ได้รับรางวัลอาจารย์ดาวรุ่งประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม »
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Q1: Percentile ≥ 90

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.นฤมล มาแทน อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Q1: Percentile ≥ 90  ประจำเดือน มิถุนายน 2566

อ่านเพิ่มเติม »

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดโครงการกิจกรรม “กล้าดีอาสา พัฒนาบ้านห้วยตง รุ่น1” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง ต. กรุงชิง อ. นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม »
ศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. วีระพงษ์ วรประโยชน์ ศิษย์เก่าสุดรุ่นที่ 8 หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ที่ผลงานเรื่อง “eLysozyme – Antimicrobial agent from hen egg white protein for food industry and animal farming” ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับดีมาก จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม »
ศิษย์เก่า foodscience

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวกาญจนาพร ชุมทอง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 20 หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ที่ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 24 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม »