Previous
Next

สมัครเรียน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ITA SAF

5ส GREEN SAF

SAF GREEN 

ติดต่อเรา

ปชส.รร.สตรีพัทลุง

คณาจารย์บ้าน SAF เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ให้กับน้องๆ ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 65

อ่านเพิ่มเติม »
ปชส.รร.สาครพิทยา

คณาจารย์บ้าน SAF เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร์ (วิชาเอกเกษตรกรรม)ให้กับน้องๆ ม.6 โรงเรียนสาครพิทยาคาร จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม »

คณาจารย์บ้าน SAF เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร์ (วิชาเอกเกษตรกรรม)ให้กับน้องๆ ม.6 โรงเรียนเชียรใหญ่ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง และโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล

อ่านเพิ่มเติม »