โลโก้สำนักวิชา
Previous slide
Next slide

สมัครเรียน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ITA SAF

5ส GREEN SAF

SAF GREEN 

ติดต่อเรา

แข่งขัน FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2023

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ได้อันดับที่ 6 จากทั้งหมด 61 ทีม ทั่วประเทศ และมีคะแนนสูงที่สุดของมหาวิทยาลัยในภาคใต้ ในการแข่งขัน FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2023 

อ่านเพิ่มเติม »
PPT RUT ดูงานศูนย์สาธิตฯ

ศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9 ต้อนรับคณะจากโครงการเพิ่มศักยภาพทีมงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming ดูงานพื้นที่นวัตกรรมสร้างรอยยิ้มในภาคีเครือข่ายสถานศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ร้านกล้าดี) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม »
วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วันฉัตรมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม »
รางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ได้รับรางวัลอาจารย์ดาวรุ่งประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม »
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Q1: Percentile ≥ 90

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.นฤมล มาแทน อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Q1: Percentile ≥ 90  ประจำเดือน มิถุนายน 2566

อ่านเพิ่มเติม »
รางวัลคนดีศรีเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ นายฤทธิไกร มาศเมฆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีเกษตร” ประจำปี 2565 จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย และสถาบันภาคี 4 จอบแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม »
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.วาริน อินทนา อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร การทำสวนผลไม้คุณภาพปลอดภัยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ บรรยายหัวข้อ “การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน”

อ่านเพิ่มเติม »
อบรมป้องกันโรคในสาวนยาง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.วาริน อินทนา นำทีม ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีน์เกษตร อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer)

อ่านเพิ่มเติม »