โลโก้สำนักวิชา
Previous slide
Next slide

สมัครเรียน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ITA SAF

5ส GREEN SAF

SAF GREEN 

ติดต่อเรา

รางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ได้รับรางวัลอาจารย์ดาวรุ่งประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม »
รางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ได้รับรางวัลอาจารย์ดาวรุ่งประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม »
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.วาริน อินทนา อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร การทำสวนผลไม้คุณภาพปลอดภัยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ บรรยายหัวข้อ “การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน”

อ่านเพิ่มเติม »
อบรมป้องกันโรคในสาวนยาง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.วาริน อินทนา นำทีม ศูนย์ผลิตและบริการชีวินทรีน์เกษตร อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer)

อ่านเพิ่มเติม »