โลโก้สำนักวิชา
Previous slide
Next slide

สมัครเรียน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ITA SAF

5ส GREEN SAF

SAF GREEN 

ติดต่อเรา

ประชุมสภาคณบดี ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ (รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

อ่านเพิ่มเติม »
MOU กับ CP

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ ซีพีเอฟ ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน นำร่องในหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม และวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม »
ได้รับทุนจากภายนอก

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. มนัส ชัยจันทร์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) และ นางสาวพรทิพย์ ทองคำ (นักศึกษา) ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ปีงบประมาณ 2567

อ่านเพิ่มเติม »
โครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พี่โม ดร.กฤติกา กาบพลอย ที่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่ายและจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนปฏิบัติงานวิจัยฯ (Preliminary Research)

อ่านเพิ่มเติม »
NUCA2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร คว้า 8 รางวัล จากการประชุมวิชาการระดับปริญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 9

อ่านเพิ่มเติม »
สร้างความร่วมมือในการวิจัย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี รศ.ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน์ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ และ ศ.ดร. มนัส ชัยจันทร์ หัวหน้าสถานวิจัย ให้การต้อนรับ Prof.Dr. Jaspreet Singh จาก Massey University, New Zealand และ รศ.ดร. สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อ่านเพิ่มเติม »
ความร่วมมือทางด้านวิจัย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 รศ.ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และคณาจารย์ในสำนักวิชา ให้การต้อนรับ Prof.Dr. Ling-Zhi Cheong และ Prof.Dr. Cai Shen จาก The University of Melbourne, Australia เพื่อพูดคุยความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

อ่านเพิ่มเติม »

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จัดกิจกรรม Alumni talk กิจกรรมรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาเล่าประสบการณ์และแชร์การทำงานในสายอาชีพเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพุธ 7 ธันวาคม 65

อ่านเพิ่มเติม »
ลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร (รองคณบดี) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร พรมวี อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้คำปรึกษาด้านการปลูกพืชประจำเดือน

อ่านเพิ่มเติม »
ลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ธเนศ คอมเพ็ชร (รองคณบดี) และ ผศ. ดร.อรรถกร พรมวี อาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม ลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม »
Invited Speaker ในการประชุมวิชาการ

เมื่อวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม และรักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้รับเชิญจาก Henan University of Technology, เมือง Zhengzhou, มณฑล Henan, China ให้เป็น Invited Speaker ในการประชุมวิชาการ 3rd ICC Asia-Pacific Grain Conference (APGC) 2023

อ่านเพิ่มเติม »